Oprogramowanie i kursy

WINBUD Kosztorys


winbud-kosztorysy

zamów
Niektóre cechy i możliwości programu do kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start:
 • katalogi norm budowlanych wraz z opisami technologii robót i założeniami (KNR, KNNR, KSNR, WACETOB, PKZ, KNCK,KNP)
 • czytelny układ katalogów pogrupowanych wg wydawnictw
 • kosztorysowanie uproszczone zgodne z obowiązującymi przepisami
 • kosztorysowanie szczegółowe
 • pozycje kalkulowane metodą szczegółową i uproszczoną w jednym kosztorysie
 • obsługa dowolnej liczby cenników (ceny minimalne, średnie, maksymalne oraz producentów)
 • wczytywanie najpopularniejszych cenników: Bistyp, Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud
 • praca z dowolna ilością równoczesnie otwartych dokumentów (kosztorysów, KNR-ów, katalogów własnych)
 • podgląd aktualnej wartości kosztorysu, elementu, pozycji (z możliwością wydruku raportu)
 • obmiar, przedmiar w postaci arkusza kalkulacyjnego
 • bogaty zestaw wydruków w formacie *.rtf importowanych przez wszystkie edytory i arkusze dostępne na rynku (książka obmiarów/przedmiarów, tabela elementów, zestawienia RMS, kosztorys ślepy, inwestorski, ofertowy, szczegółowy, powykonawczy, wykaz materiałów inwestora...)
 • import danych z innych programów kosztorysowych
 • współpraca z programami do harmonogramowania (Harmonogram, Planista, Get Manager)
 • wygodne wyszukiwanie na podstawie indeksu lub fragmentu nazwy
 • możliwość podpięcia rysunków poglądowych
 • możliwość zabezpieczenia kosztorysów przed otwarciem lub edycją
 • możliwość wstawiania kodów z wbudowanej pełnej bazy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) na stronę tytułowa kosztorysu bądź do jego elementu
 • możliwość wprowadzenia i wydruku opisu specyfikacji technicznej do każdej pozycji przy pomocy programu SEKOSpec
 • możliwość dołączania do kosztorysu plików w formie załaczników i wydruku ich listy na stronie tytułowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.
 • sporządzanie zbiorczego zestawienia Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI, ZZK), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 października 2001r. (Dz. U. Nr 133 poz. 1480)
 • komunikacja z Sage Symfonia Handel
 • pełna integracja ze środowiskiem Windows i pakietem MS Office

Zobacz video kurs obsługi programu Winbud Kosztorys na naszym profilu google+

Zobacz wykaz katalogów dostarczanych wraz z licencją programu WINBUD Kosztorys

Pobierz wersje demo (ograniczona ilość katalogów)

powrót     cennik     zamów