Oprogramowanie i kursy

WINBUD GMB


winbud-gmb

zamów

Gospodarka Materiałami Budowlanymi program wspomagający kontrolę zapotrzebowania, dostaw i zużycia materiałów (składników) potrzebnych na budowie. Przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników budów, pracowników zaopatrzenia, magazynierów oraz kontrolerów

WINBUD GMB Harmonogram w odróżnieniu od powszechnie stosowanych programów magazynowych wyróżnia się przede wszystkim integracją z oprogramowaniem do kosztorysowania WINBUD Kosztorys oraz do planowania Harmonogram / Planista. W WINBUD GMB Harmonogram można odczytywać zestawienia materiałowe z WINBUD Kosztorys i na ich podstawie przygotowywać zamówienia do dostawców. Dzięki rejestracji postępu robót będą to dane o zapotrzebowaniu materiałowym w rozbiciu na budowy oraz czasy dostaw. Zaopatrzenie w firmie będzie wiedziało nie tylko co, ale również ile i kiedy należy dostarczyć na budowę

 • równoczesna obsługa wielu budów
 • import danych z programów do kosztorysowania oraz harmonogramowania:
  • składniki
  • czynności wraz z zapotrzebowaniem na składniki
 • możliwość modyfikacji zestawień materiałowych pobranych z kosztorysu (dodawanie, usuwanie i modyfikacja składników)
 • możliwość modyfikacji czynności pobranych z harmonogramu (dodawanie, usuwanie, modyfikacja, łączenie kilku czynności w jedną)
 • definiowanie czynności "z ręki" i określanie czasu ich trwania w kalendarzu
 • automatyczne tworzenie zamówień wynikające z zapotrzebowania na określony dzień, wyliczanego na podstawie wprowadzonych czynności i danych z kosztorysu
 • transferowanie zamówień w dokumenty dostawy z możliwościa ich modyfikacji
 • wystawianie, usuwanie i modyfikacja dokumentów zużycia materiałów na podstawie czynności oraz stopnia realizacji robót
 • kontrola stanów magazynowych
 • wystawianie dokumentów regulacji magazynowej, celem wyrównania odchyleń wykrytych przy inwentaryzacji
 • bogaty zestaw wydruków w formacie *.rtf importowanych przez wszystkie edytory i arkusze dostępne na rynku:
  • lista dostawców ze wszystkimi danymi oraz z sumarycznym obrotem
  • zestawienie wystawionych dokumentów według dat i kontrahentów
  • zapotrzebowanie na materiały na określoną datę
  • niezaplanowane dostawy na określoną datę
  • opóźnione dostawy
  • lista materiałów
  • zapasy materiałów
  • lista czynności (z wyborem zakresu dat)
  • zużycie materiałów w określonym zakresie dat
 • filtrowanie dokumentów (według typu, dat, kontrahentów)
 • możliwość importu, eksportu, a także tworzenia listy kontrahentów

Pobierz wersje demo

powrót     cennik     zamów